Verwacht

Wij hopen oktober 2021 weer een nestje te verwachten.

Ik werk niet met wachtlijsten. Wanneer er definitief door echo controle bekend is dat er een dracht is, zal ik dit op mijn website plaatsen. Vanaf dan kan men zich pas aanmelden bij interesse in een pupje. Eerder aanmelden heeft geen zin, ik weet per slot niet wanneer er weer een geslaagde dekking zal zijn en hoeveel pupjes er ongeveer verwacht zullen worden.